Notweg 32 ● 1068 LL Amsterdam

Schoolity, School voor de Community binnenkort online

Schoolity is een online community die ernaar streeft de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en hun omgeving (de community) te bevorderen ten behoeve van de positieve ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen.

Schoolity. School & CommunityVeel onderwijsinstellingen hebben moeite met het bespreken van moeilijke onderwerpen in de klas. Vooral in het Randstedelijk-gebied, waar leerlingen van veel verschillende sociale klassen, religies en culturen samen met elkaar op school zitten, en dus veel mensen met diverse meningen bij elkaar in de klas zitten, kunnen de gemoederen soms hoog oplopen. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat dit grotendeels te maken heeft met de manier waarop de dialoog wordt geleid, en niet zozeer met de meningen van de leerlingen zelf.

Schoolity is van mening dat docenten inderdaad beter begeleid zouden moeten worden in het voeren van dit soort dialogen. Maar tegelijkertijd weten ze uit ervaring dat de maatschappij er teveel van uit gaat dat docenten alles wel in hun eentje kunnen opknappen. Grote problemen dienen niet zomaar op het bord van de docent te worden gegooid. Om de ontwikkeling van het kind écht positief te kunnen bevorderen vinden zij dat er een betere samenwerking zou moeten komen tussen scholen en de hun omgeving.

Schoolity pleit voor beter contact tussen de school en haar buurtvertegenwoordigers, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, de wijkagent, maar vooral ook andere belangrijke sleutelfiguren als ondernemers en natuurlijk ook de ouders van de kinderen. In hun optiek is de ideale school er een die samenwerkt met haar omgeving en die alles uit de kast haalt om iedereen actief te betrekken bij de opvoeding en educatie van haar leerlingen.

Nu rest alleen de vraag: hoe doe je dat?!

Daar probeert Schoolity antwoorden op te vinden. Door gebruik te maken van haar ervaren docenten en jongerenwerkers, en van een breed netwerk binnen verschillende lagen van de samenleving, zal schoolity.nl functioneren als een online platform waar kennis en ervaringen wordt gedeeld die onderwijsinstellingen, docenten, jongerenwerkers, buurtinitiatieven, ouders en ondernemingen van pas kunnen komen om meer en effectief samen te werken ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.

Volg Schoolity op Facebook

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de website van Schoolity (www.schoolity.nl) tot die tijd is Schoolity al te volgen op Facebook. Wekelijks worden er op de Facebook pagina van Schoolity interessante feitjes geplaatst. Schoolity.nl gaat in de komende weken live met daarop meer informatie over samenwerking tussen School en Community.

Related Posts